• Welkom bij

    Reiki Tuning

  • Betaalbare Reiki behandelingen

    in centrum Amsterdam

  • Laagdrempelig toegankelijk

    en ontspannend

Reiki Tuning volgens Usui System of Natural Healing

Energie

Reiki (ree- kie) is een van uit Japan afkomstig systeem van handoplegging, waarbij je levenskracht (Ki) kunt doorgeven aan jezelf en anderen. Dit gebeurt in eerste instantie via de handen maar gevorderden kunnen deze helende energie ook op afstand sturen en toepassen.

Liefde

Ieder mens kan deze energie geven. Kijk waar je handen heen gaan als een kind valt: naar de pijnlijke plek. Dit is aangeboren en iedereen bezit deze gave. Wat je in het liefde gevoel voor het kind onbewust doet, doe je bij een behandeling met Reiki bewust.

Harmonie

Soms kan het lijken alsof de behandeling geen directe werking heeft, we zouden wel willen, maar deze energie is niet te sturen. Het zoekt zijn eigen weg. De energie gaat daar heen waar die het meest nodig is, omdat daar de grootste disharmonie zit.

Balans

Tenslotte kan men niet verwachten dat iedere ziekte geneest of dat er een instant genezing plaats vindt en is het belangrijk om te weten dat door geleidelijke en zachte straling, er ook een geleidelijke en rustige genezing zal plaats vinden. Het is geen haastwerk.
Reiki behandeling heft energetische blokkades op en brengt lichaam en geest in balans
Methode

de Reiki behandeling.

Een reiki behandeling begint met een intake van 20 minuten, kop thee erbij tijdens de kennismaking; men moet elkaar wel liggen, dat versterkt de behandeling. Mocht het zijn dat u na de intake geen goed gevoel heeft dan staat het u vrij om af te zien van de behandeling zonder verdere kosten.

Een reiki behandeling duurt rond de 50 minuten, een gerichte op specifieke klachten gerichte behandeling komt in principe pas na een eerste algemene behandeling aan de beurt.
Dan volgt er een pauze indien gewenst met thee en eventueel wat fruit, noten of brood.
De behandeling wordt afgesloten met een diepe ontspanning behandeling van 15 tot 20 minuten. Reken op minstens anderhalf uur voor een eerste behandeling.


Reiki zorgt er voor dat de energie banen weer optimaal werken, de energie kan weer vrijer stromen.


Reiki Tuning

Door middel van Astrologie wordt er gekeken waar zwakke plekken zitten, in de eerste plaats fysiek, dit kan indien gewenst ook uitgediept worden in de vorm van een geboorte horoscoop (Radix)

Het is ook mogelijk, door gebruik van progressieve astrologie (huidige voortgang van de planeten in relatie tot de Radix horoscoop) om uit te rekenen wanneer deze zwakke plekken het best te behandelen zijn.

Ik maak gebruik van aroma therapie, voor bv verschillende jaargetijden, verschillende ‘archetypen’ of wat het best bij de behandeling past.

Zo zal ik eerder een andere geur gebruiken bij een cliënt met migraine dan voor iemand met rugpijn. Deze geuren zijn nooit penetrant of storend.

Tijdens de behandeling gebruik ik muziek; barden, minstrelen, soefi’s en sjamanen weten al lang dat muziek een harmoniserende werking heeft, het kalmeert, en stimuleert positieve energie.

Speciaal voor Reiki zijn er verschillende ‘stukken’ geschreven ook gebruik ik traditionele wereld muziek, altijd op de achtergrond, nooit storend.

Ontspanning is een belangrijk deel van een Reiki behandeling, het zelf herstellend vermogen werkt pas optimaal in een prettige situatie. en ook is de ontvankelijkheid voor de Reiki energie dan optimaal.

Ik maak gebruik van een aantal Yoga oefeningen die speciaal voor ontspanning zijn ontwikkeld, deze zijn voor thuis; aan de hand van uw klacht(en) kan ik een paar specifieke oefeningen meegeven.

Cursussen


The quieter you become the more you are able to hear


Sander Michael

The greatest gift of life
is life itself,
and the greatest sin of all
is to return it unopened.
Robin Williams

Sander Michael

Reiki behandelaar

Autodidact en Multidisciplinair

Al jong begonnen met meerdere zelfstudies in (para) psychologie, theosofie, filosofie, onderzoek naar overeenkomsten van verschillende geloofssystemen. waaronder Astrologie, Soefisme, de Keltische Bardaz, Kabbala, Tarot, Wicca, Taoïsme, Pantheïsme en getallensymboliek. Onderzoek gedaan naar de relatie tussen klank en begrip en het ontstaan van taal.

Na Qong Tao, Tai Chi en Yoga met Reiki begonnen in 2008 – met in 2011 de Meestergraad. Nu bezig met Qigong (chi kung), de kunst van het aarden; geaard zijn, in een soort staande meditatie; een bewustwording van jezelf in relatie tot je omgeving, het leren benutten van je Qi, je levens energie. Dezelfde levens energie die je stuurt bij een Reiki behandeling. Ik specialiseer me in energieknooppunt healing en diepe ontspanningsoefening en behandelingen.

Contact Reiki Tuning

Contact Info

Iedereen is welkom, kinderen wel in gezelschap van hun ouders. Geen afspraak met de zorgverzekeraars, betalingen graag contant of in de vorm van een wederdienst (in overleg) ik hanteer een draagkracht principe, zodat iedereen geholpen kan worden.

Telefoon: +(0)6 23678827

Email: info@reikituning.nl

Adres: Leidsegracht 35 sous Amsterdam, Nederland